Person i politiskt utsatt ställning

Idrottens Spel Service AB behöver veta om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:

Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också.

Idrottens Spel Service AB måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Familjemedlem

Känd medarbetare

Företag

Om kunden är ett företag måste Idrottens Bingo kontrollera vem som direkt eller indirekt, själv eller tillsammans med närstående, utövar den yttersta kontrollen över företaget och om denna person har en politiskt utsatt ställning, eller har en familjemedlem eller känd medarbetare i sådan ställning.

Ytterligare information

Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP