Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Denna information vänder sig till dig som är kund hos oss och förklarar hur Idrottens Spel Service AB, organisationsnummer 556672-2103, hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. När du blir kund hos oss samtycker du till att vi får lagra och hantera dina uppgifter.

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg hos oss. Det är därför vi är angelägna om att personuppgifterna som samlas in om dig lagras och hanteras på ett säkert sätt, och i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning (antingen kallad Dataskyddsförordningen eller GDPR som står för General Data Protection Regulation).

Personuppgift är benämningen för den information som kan kopplas till dig. Exempel på personuppgift är t ex personnummer, namn, folkbokföringsadress och köphistorik.

Anledningen till att vi lagrar och hanterar personuppgifter om dig är för att kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du besöker oss. Vi använder självfallet även personuppgifter för att hantera ditt spelkonto och sköta vinstutbetalningar mm. Ytterligare en viktig anledning till hantering av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter som ett lagligt Svenskt spelbolag, med tillstånd av Spelinspektionen.

Personuppgifter som Idrottens Spel Service AB samlar in om dig innefattar:

– Namn, personnummer, kön, folkbokföringsadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, kontonummer, användarnamn och chattnamn, lösenord, kundnummer, kontonummer och clearingnummer, profilbild, IP-adresser, chattmeddelanden, etc;

– Information om köp-, vinst- och bonushistorik kopplat till specifika spel och tidpunkter;

– Information om öppnande e-post som idrottensbingo.se skickat till dig och vilka eventuella länkar du klickat på i e-postmeddelandet;

– Spel- och supportchatt samt e-postmeddelanden till kundtjänst;

– Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;

– Information kring din eventuella interaktion med vår bot i Facebook Messenger, den information du aktivt uppgett samt viss profilinformation som Facebook ger tillgång till i samband med att du använder vår Messenger bot;

Anledningen till Idrottens Spel Service insamling och hantering av dina personuppgifter:

– Att verifiera din identitet samt att du är över 18 år och folkbokförd i Sverige;

– Att administrera ditt spelkonto däribland hantera utbetalning av vinster;

– Att kontrollera att du inte agerar i strid med våra villkor eller regler för onlinespel;

– Att kunna skicka generella och riktade erbjudanden och kommunikation via t.ex. e-post, digital marknadsföring, Facebook messenger, sociala medier, postala utskick, och sms;

– Att kunna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling;

– Att genomföra kund- och marknadsanalyser för att kunna förbättra våra erbjudanden och produkter, analyserna kan innefatta analys av dina spelvanor;

– Att kunna beräkna din bonus. Beräkning av bonus kan du läsa mer om på Våra villkor;

– Att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning);

– Att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar;

– Att kunna ge dig hjälp via kundtjänst angående våra tjänster och erbjudanden;

Vid deltagande i tävlingar eller lotterier som anordnas av Idrottens Spel Service AB samtycker du till att vi publicerar ditt namn och i förekommande fall bild i bl. a. resultatlistor, marknadsföring och på online.

Överföring till tredje part:

Idrottens Spel Service AB kan inom ramen för vår verksamhet komma att överföra eller dela dina personuppgifter med tredje part. Exempel på tredje part är systemleverantörer för CRM-system, spelleverantör, leverantörer av tryck och distribution, leverantörer av uppdatering av personuppgifter hos folkbokföringen och leverantörer som tillhandahåller betallösningar.

Notera att det alltid är du som bär ansvar för att uppgifter som finns på ”Mina sidor” är korrekta.

Lagringstid för dina uppgifter:

Idrottens Spel Service lagrar och behandlar dina personuppgifter så länge som vi måste utifrån ändamålet för den aktuella behandlingen. Längden för lagringen kan variera beroende på, till exempel, hur länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. De behandlingar Idrottens Spel Service gör av din data för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, till exempel krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar vi datan så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

Idrottens Spel Service lagrar personuppgifter i 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp/besök eller på annat sätt integrerat med Spelsajten. Idrottens Spel Service kan komma att lagra vissa personuppgifter längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Idrottens Spels Service rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Skydd av dina personuppgifter:

Idrottens Spel Service vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, en del i detta arbete är att vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter inte manipuleras, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Detta innefattar till exempel att vi har rutiner och regler kopplade till dataskydd. Hos oss har man som medarbetare enbart tillgång till de uppgifter man måste för att kunna utföra sitt jobb.

Dina rättigheter:

Enligt dataskyddsförordningen så har du vissa rättigheter. Om du vill göra anspråk på någon av dina rättigheter kontaktar du oss via våra kontaktuppgifter nedan.

– Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

– Du har rätt att få ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

– Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

– Du har rätt att invända mot behandling som syftar till direktmarknadsföring

Rättigheterna är dock inte absoluta, det finns vissa undantag från rätten till radering. Undantaget utgörs av om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som Idrottens Spel Service AB måste uppfylla som innebär att vi måste spara personuppgifterna.

Om du vill diskutera någon av dina rättigheter kontaktar du oss på nedan angivna uppgifter så hjälper vi dig vidare.

Idrottens Spel Service AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Idrottens Spel Service AB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp ditt medlemskap/konto med Spelsajten innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa vår kundtjänst på 010-250 21 00. När Idrottens Spel Service har mottagit din anmälan kommer Idrottens Spel Service att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål med rimligt varsel.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Idrottens Spel Service i Göteborg AB

Adress: Kungsportsavenyn 21

411 36  Göteborg

Telefon: 010-250 21 00

e-post: bingoteamet@idrottensbingo.se