Personuppgiftslagen (PUL)

 

Personuppgiftsansvarig för samtlig hantering av personuppgifter är Idrottens Spel AB, organisationsnummer 556219-9868 (där idrottensbingo.se och Idrottens Bingo AB ingår).

 

När du anmäler dig till vår klubb eller spelar på vår onlinesida ger du Idrottens Spel AB rätt att för marknadsföringsändamål och för beräkning av din årsbonus behandla uppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras när du använder du ditt medlemsnummer. 

 

Vid ansökan på Idrottens Spel AB samtycker du till att bland annat följande uppgifter, som lämnats av dig i samband med ansökan eller som Idrottens Spel AB erhåller därefter, behandlas genom automatisk databehandling; namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, användarnamn och lösenord, information som genereras om dig vid nyttjande av våra spel såsom information om lagda spel, penningtransaktioner, tid och pengar spenderade, IP-adress samt dator-ID. Du godkänner också att Idrottens Spel AB inhämtar uppgift om dig från tredje part för att bland annat säkerställa att Idrottens Spel AB har korrekta kontaktuppgifter till dig. Notera dock att det alltid är du som bär ansvar för att uppgifter som finns på ”Mina sidor” är korrekta. 

 

Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera spelandet, konto och i övrigt fullgöra Idrottens Spel ABs skyldigheter gentemot spelkontokunden samt för att kontrollera att du inte agerar i strid med våra villkor eller regler för onlinespel eller spel i våra bingohallar. Personuppgifterna behandlas vidare för att framställa marknads- och kundanalyser, i marknadsföringsändamål (t ex postala utskick, sms, e-post) samt för statistiska beräkningar och kundanpassade tjänster. Kundanalyser kan innebära analys av dina spelvanor.

 

Vi använder även dina uppgifter om spel för att kunna beräkna din bonus. Beräkning av bonus kan du läsa mer om på Våra villkor


Idrottens Spel AB är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträden och eventuella underbiträden. 

 

Sökanden samtycker också till att personuppgifter kan komma att överlåtas till tredje part. 

 

Sökanden samtycker också till att personuppgifter kan komma att lämnas ut när detta krävs från myndigheter eller om du som sökande betalar via vår betaltjänst och eller vinner och vill ha pengarna utbetalade till konto.
Vid deltagande i tävlingar eller lotterier som anordnas av Idrottens Spel AB (eller idrottensspel.se eller Idrottens Bingo) samtycker du till att Idrottens Spel publicerar ditt namn och i förekommande fall bild i bl. a. resultatlistor, marknadsföring och på online. 

 

Du har alltid rätt att efter skriftlig begäran få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur dessa hanteras. Du har rätt att en gång per år få denna information kostnadsfritt. Du har också alltid rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Idrottens Spel behandlar. 
Begäran om information eller rättelse ska skickas skriftligen till Idrottens Bingo, Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg.     

 

Du har även rätt att begära att uppgifterna inte får användas för reklam genom att ta kontakt med vår Kundtjänst, tel 010 – 250 21 00.